KnA in gesprek met de oud voorzitter


KnA is cultureel erfgoed

Aldus sprak de inmiddels oud voorzitter van KnA.

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) heeft een nieuwe voorzitter: Bob Berkemeier. De zittingstermijn van zijn voorganger Marco Lesmeister zat er ruimschoots op. Reden voor het KnA-bestuur om binnenshuis, maar ook buiten de vereniging naar een nieuwe voorzitter te zoeken. In de ledenvergadering van 1 september werd Bob Berkemeier benoemd.

“Dat lijkt een beetje raar, omdat ik niet zelf in KNA speel”, zegt hij in een gesprek met Heleen Colijn. Zij beheert in het KNA-bestuur de portefeuille PR. “Vanaf mijn kinderjaren en naast mijn juridische beroepsleven leid ik een tweede leven in de muziek. Daar staat de piano in het middelpunt. En via dirigentencursussen ben ik sinds de negentiger jaren naast mijn werk steeds actief geweest als dirigent van theaterkoren. Nu werk ik nog op woensdagavonden met een veelzijdig gemengd koor in Noordwijk, The Seasidesingers. Daarmee ik heb ik ook wel concerten met harmonieorkesten geleid”.

“Hoe kwam je bij KNA terecht?”

“Er lagen al wat oude lijntjes naar KNA. Ik ben een geboren en getogen Uithoornaar. Dus ik ken KNA natuurlijk van veel optredens bij allerlei gelegenheden. De optocht op Koninginnedag in mijn lagere schooljaren bijvoorbeeld: KNA was er altijd bij. Heel prominent. Met tamboer–maître Jan Vork met zijn indrukwekkende snor voorop. Ik spreek hem nog wel eens als hij aan de Amstel zit te vissen en ik op de fiets langs kom. De vereniging groeide en bloeide. Er kwamen grote concerten in De Scheg. Als voorzitter van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn, de SCAU had ik een paar jaar contact met KNA over de opening van het culturele seizoen buiten voor de Thamerkerk. In het winkelcentrum Zijdelwaard zag je wel eens het vrolijke Dweilorkest spelen. Jullie vroegere voorzitter en klarinettist Theo Groot, of fluitist Cor Visser, heb ik vroeger wel eens aan de piano begeleid bij jullie concertjes voor eigen mensen.

“Maar dat was de KNA van vroeger. Wat vind je nu van onze vereniging?”

“Ja, ik kan natuurlijk nostalgisch gaan doen. KNA moet nu functioneren in een heel andere tijd. Dat snap ik en dat moet ook. De coronacrisis werkt niet mee, met een strak protocol voor het samenkomen bij repetities. Met allerlei beperkingen. En pas nu kunnen we weer voorzichtig aan optredens gaan denken. Maar zo’n oude en belangrijke muziekvereniging is hier in Uithoorn onmisbaar cultureel erfgoed. Al bij de oprichting in 1916 was er de bevlogenheid en betrokkenheid die ik nu nog zie bij de leden van het harmonieorkest en ook bij het leerlingen orkest. Ik ervaar zelf mijn hele leven al hoe fijn het is om zelf muziek te maken. Om zelf te zingen of een instrument te bespelen. Daar kan passief luisteren naar wat voor muziek dan ook nooit tegenop.

Het is nog steeds zo als 1916. Dat was toen bij de werknemers van de melkfabriek in het oude dorp. Na de werktijd gingen ze muziek maken, net als nu. Overdag hebben mensen hun werk of hun beslommeringen thuis. Of op school. Of je staat door vervelende omstandigheden een tijdje stil. En dan ga je ‘s avonds met je blaasinstrument en je opvouwbare lessenaar weer naar je repetitie om alle zorgen samen van je af te blazen, te drummen of te trommelen. Of je nou als ervaren speler in het grote orkest met dirigent Gerhart repeteert, of samen met dirigent Dick werkt aan de beginselen van het samenspel in het leerlingenorkest. Je krijgt er energie van en muziek maken geeft kleur aan je leven”.

“Hoe zie je de toekomst van KNA?”

“Ons nieuwe bestuur is daarover nu aan het praten. Ik zie veel kansen om KNA in Uithoorn een stevige plek te laten houden. Er lopen al mooie projecten. Bijvoorbeeld het Middelbare Muziekmeesters of MMM-project. Dat is voor mensen die op latere leeftijd nog een blaasinstrument willen leren bespelen. Of die dat vroeger hebben gedaan, maar er toen mee zijn gestopt en als het ware muzikaal willen herintreden. KNA gaat volgend jaar zeker weer verder met het MMM-project. Daarover komt later informatie.

Verder moet je niet vergeten dat KNA een fantastisch eigen gebouw heeft. Ook in Uithoorn is jaren geleden de regionale muziekschool gesneuveld. Maar gelukkig kunnen muziekleraren individueel in ruimten van het KNA-gebouw toch les blijven geven. Dat was voor mij ook een reden om me kandidaat te stellen. Want ik vind die functie enorm belangrijk voor het culturele leven in Uithoorn. Iedereen moet hier muziekles kunnen krijgen. Immers van professor Erik Scherder weten we langzamerhand allemaal hoe belangrijk muziek maken is voor het brein van alle mensen. En hoe jonger je begint, hoe beter, ook voor je persoonlijke vorming, je levensgeluk en je schoolprestaties. Dat is ook mijn eigen ervaring sinds ik op mijn zesde op de pianokruk klom om“Hamertje tik”te oefenen.

Ik ben blij met onze nieuwe bestuursleden. Samen gaan we er alles doen om KNA ook in deze rare crisistijd in Uithoorn stevig op de sociaal culturele kaart te houden”.

2019.12.19 Bob Berkemeier

(KNA, 2020.09.16)