Kids kunnen instrument spelen door culinaire gift Lions


Het is wetenschappelijk aangetoond dat kinderen die leren muziek maken tijdens dat proces essentiële delen van hun hersenen trainen in zowel de linker als de rechter hersenhelft. Dit is een ontwikkeling waar ze in vele opzichten de rest van hun leven van profiteren.

Een instrument leren spelen kost echter tijd, ondersteuning van de ouders, maar ook geld. Er moet immers een muziekdocent worden betaald, muziekboeken worden aangeschaft en natuurlijk een instrument worden gekocht. Dat is best een opgave als je nog niet eens weet of het bespelen van een instrument we zo leuk vindt dat je het lang gaat volhouden.

Om kinderen en hun ouders hier financieel bij te ondersteunen gaat muziekvereniging KnA het Music Kids project starten na de zomer. Het Music Kids project zorgt dat kinderen op een eenvoudige wijze kunnen starten met het onderzoeken of ze het bespelen van een instrument leuk vinden. Er wordt gezorgd voor een gereduceerd tarief op de introductielessen, er wordt gezorgd voor lesmateriaal voor de kinderen en kna zorgt voor een muziekinstrument wat geleend kan worden.

Voor dit initiatief is veel geld nodig. Lions club uithoorn heeft dit jaar toegezegd om de opbrengsten van Culinair Uithoorn aan de Amstel te zullen schenken aan het KnA Music Kids project.

Esther Taanman-Kueter, verantwoordelijk voor opleidingen in het bestuur van KnA legt uit: “Je kind de mogelijkheid geven een instrument te leren bespelen is zo waardevol. Heel veel mensen op latere leeftijd spreken de wens uit dat ze als kind graag een muziekinstrument hadden willen leren bespelen. Dankzij de gift van de Lions club kunnen we vanuit KnA veel kinderen, maar ook hun ouders blij gaan maken. Ik hoop dat er heel veel mensen op 16 juni naar Culinair komen, want dat zorgt voor nog meer mogelijkheden om kinderen te helpen.”

Culinair Uithoorn aan de Amstel wordt georganiseerd op zaterdag 16 juni van 15:00 tot 21:00. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.culinairuithoornaandeamstel.nl