Muziekexamens


Om jezelf als muzikant steeds verder te verbeteren is het zaak om vooral veel te spelen. Maar waarop oefen je dan? Om de ontwikkeling van muzikanten te ondersteunen zijn er muziekexamens die kunnen worden afgenomen.

Muziekexamens bestaan uit een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte die apart van elkaar worden afgenomen. Er bestaan 4 verschillende niveaus; A, B, C en D examens. Voordat er aan het praktijk gedeelte kan worden deelgenomen, moet eerst het theorie deel van datzelfde niveau met goed gevolg zijn afgelegd.

De examens worden afgenomen door examinatoren van de muziekbond MNHU, waar onze muziekvereniging bij is aangesloten, in combinatie met de eigen docent. Meestal gebeurt dat op een locatie in de omgeving van Uithoorn.

Na 1-2 jaar muziekles, zijn de meeste leerlingen voldoende gevorderd om het A examen te doen. Dit is ongeveer aan het einde van het eerste lesboek. Of de leerling klaar is voor het examen, wordt in overleg met de docent bepaald.

Voor het theorie examen worden doorgaans 10 lessen gevolgd, die meestal in maart starten. Daarbij hoort een theorie werkboek. De theorielessen kosten rond de €70. Het werkboek kost ongeveer €25. Leerlingen kunnen zich via KnA voor de lessen opgeven.

Het theorie examen wordt meestal in Mei afgenomen en kost rond de €20. Leerlingen die op hun theorie-examen net geen voldoende hebben gehaald, kunnen op hun praktijkexamen een mondelinge herkansing krijgen.

De praktijkexamens volgen dan meestal eind juni. De kosten hiervoor zijn rond de €40.

Voor volwassenen boven de 21 jaar wordt moet wettelijk voor de lessen en de examens 21% BTW bovenop de genoemde prijzen gerekend.

 

Is een examen verplicht?

Van onze leerlingen wordt verwacht dat zij in ieder geval het A én B examen doen. Dit om het niveau van het KnA orkest op peil te kunnen houden en daarmee voor iedere muzikant (beginnend en gevorderd) in het orkest voldoende uitdaging te houden. In de praktijk blijkt dat iedereen met voldoende oefening en ervaring in staat is om het A en B examen te behalen.

 

Exameneisen

De globale exameneisen voor het praktijkexamen zien er als volgt uit:

 • Toonladders en drieklanken van majeur toonladders tot 3 kruizen en mollen(A), majeur én mineur (oorspronkelijk, harmonisch en melodisch) toonladders tot 3 kruizen en mollen (B).
 • Een eenvoudig muziekstuk voordragen zonder bladmuziek (uit het hoofd).
 • Een muziekstuk spelen dat de leerling op dat moment voor het eerst ziet.
 • Een ritme klappen.
 • De ingestudeerde muziekstukken voordragen (2 etudes en 2 voordrachtstukken, waarvan 1 samenspelstuk).
 • Een speeldictee; de docent speelt een melodie voor die de leerling herhaalt. En de docent begint een melodie die door de leerling afgemaakt wordt.

 

Examencijfers (schaal tot 10) worden gegeven voor:

 • Klankvorming
 • Toon
 • Articulatie
 • Zuiverheid
 • Dynamiek
 • Ritmiek
 • Samenspel/ vorm/ frasering

 

Mocht je nog vragen hebben over de examens, de exameneisen of les nemen via KnA, neem dan contact op via kna.opleidingen@gmail.com.