Geen geld voor muzieklessen? Het Jeugdcultuurfonds helpt!


Per 1 januari 2017 zijn het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds gefuseerd tot de Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland.

De stichting wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen.
Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 425 per kind, per cursusjaar.  Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

Let op: per jaar mag maximaal 1 keer een aanvraag worden gedaan. De maximale vergoeding voor muzieklessen (cultuur) is € 425,00. Hiervan mag een deel besteed worden aan attributen zoals de huur van een muziekinstrument. Dit moet apart worden gespecificeerd op het aanvraagformulier. Vergeet u niet, naast de muzieklessen, de contributie voor het lidmaatschap van KnA mee te rekenen.

Voor een aanvraag klik hier

 

jeugdfondssportcultuur2