Bestuur


De bestuursleden van KnA zijn:

Bob Berkemeier

Voorzitter

Marijke Toethuis

Secretariaat

Marijke Toethuis

Opleidingen, contactpersoon leerlingen en leerlingenorkest

Sandra Beers

Penningmeester

Remmie Bromet

PR

Marinke Dormaar

Muziekcommissie en instrumentenbeheer